Acció Educativa


La vocació d’Âristoi Academy és ajudar els nostres jugadors, des de la pràctica esportiva, a desenvolupar les seves capacitats tècniques, tàctiques, físiques, morals i intel·lectuals.

L’objectiu i la responsabilitat dels nostres formadors és garantir que els jugadors aprenen dins d’un marc metodològic concret i amb un projecte curricular planificat, ordenat i racional, alhora que fomenten la diversió i el gaudi de jugar a futbol.

En Âristoi Academy enfoquem la nostra acció educativa amb la voluntat de col·laborar amb les famílies dels nostres jugadors en la transmissió de valors positius que els ajudin a convertir-se en ciutadans responsables i actius.