Hàbits de vida saludables


L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana un estil de vida saludable. Entre els hàbits de vida que contribueixen a la millora de la salut podem destacar els següents:

Una dieta equilibrada: una alimentació variada que incorpori tots els grups d’aliments seguint les recomanacions de la piràmide nutricional i amb un equilibri entre el valor energètic de la dieta i el consum energètic de l’activitat diària.
 Exercici físic: l’activitat física regular és una de les pedres angulars d’una vida sana, ja que aporta infinitat de beneficis per a la nostra salut.
Activitat social: quan l’exercici físic es fa en companyia, com es el cas del futbol, afavoreix les relacions socials imprescindibles per a la salut.
Equilibri mental: la practica esportiva augmenta l’autoestima, millora l’autoconfiança i contribueix a una millora de la concentració i, en conseqüència, del rendiment acadèmic. A més, l’exercici físic actua sobre el sistema nerviós central generant endorfines que produeixen una agradable sensació de benestar.
Higiene: la higiene en l’activitat física és un dels pilars de la bona salut, ja que contribueix de manera significativa a la prevenció d’infeccions i malalties.