A partir del dia 01 de juny de 2017 queda obert el termini d’inscripció de nous jugadors i noves jugadores per a la temporada 2017-18.

Els interessats poden sol·licitar informació i formalitzar la inscripció en l’oficina d’Âristoi Academy, carrer d’en Font, nº 6, 2-2 D, de Sabadell.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 hores.

Així mateix, per resoldre qualsevol dubte, us podeu adreçar al correu electrònic info@aristoiacademy.com o al telèfon de contacte 655 966 922.

Âristoi Academy, la nova escola de futbol que necessita Sabadell.