Sistema Âristoi


Un sistema és un tot orgànic, un conjunt les parts del qual estan coordinades segons una llei i contribueixen a un determinat objecte. Seguint aquest principi, el Departament de Rendiment d’Âristoi Academy ha dissenyat una metodologia de formació basada en l’aprenentatge per competències clau en l’àmbit del futbol.

L’aprenentatge per competències és, des de fa una dècada, un nou paradigma educatiu. Un sistema d’aprenentatge basat en l’adquisició de competències clau és la manera més adequada d’afrontar la complexitat del futbol del segle XXI.

Aquest nou paradigma implica una revisió del plantejament pedagògic desenvolupat fins ara en l’ensenyament del futbol, una reflexió profunda que ens condueixi a garantir la qualitat dels aprenentatges dels nostres jugadors a través de l’aplicació de metodologies concretes.

La nostra filosofia de treball està orientada específicament cap el desenvolupament integral del jugador, fomentant l’adquisició de les habilitats necessàries per a donar la millor resposta, en cada moment, a qualsevol situació del joc.